Na Malom polju na Igmanu počela škola skijanja za novogradske đake

Općina Novi Grad Sarajevo i ove, kao i prethodnih godina finansira školu skijanja za učenike šestog razreda osnovnih škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo.

Tehnike ovog najraširenijeg zimskog sporta, na svježem planinskom zraku učit će 450 učenika iz svih novogradskih osnovnih škola.

Škola skijanja je projekat kojeg Općina Novi Grad provodi s ciljem razvijanja zdravih navika kod učenika, razvijanja ljubavi prema našim olimpijskim planinama i zimskim sportovima.

Škola je počela, u ponedjeljak 5. februara, odvijat će se u tri grupe, a učenici će skijati na Malom polju na Igmanu.

Za rad sa polaznicima škole zaduženi su licencirani instruktori, a za sve učenike osiguran je i prijevoz od škole do skijališta, kompletna ski oprema, korištenje vertikalnog transporta, karte za ski lift, hrana i topli napitak.

Petodnevna škola trajat će do 23. februara, a u prvoj grupi na igmanskom Malom polju skijati uče učenici osnovnih škola „Osman Nakaš“, "Mehmedalija Mak Dizdar", "Džemaludin Čaušević", „Fatima Gunić“ i „Skender Kulenović“.

Učenici iz škola „Meša Selimović“, „Aleksa Šantić“, „Ćamil Sijarić“, „Osman Nuru Hadžić“ i „Mustafa Busuladžić“ učit će skijati od 12. do 16 februara, dok će u trećoj grupi skijati učenici škola „Avdo Smailović“, „Umihana Čuvidina“, „Behaudin Selmanović“, i „Sokolje“

Jedan od ciljeva projekta je da se učenicima tokom zimske sezone omogući boravak na snijegu kako bi savladali osnovne elemente skijanja, te kroz takmičarske aktivnosti jačali volju, upornost i odlučnost.

Za realizaciju ovog projekta iz općinskog budžeta izdvojeno je 60.000 konvertibilnih maraka.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE