Na Dobrinji 5 gradit će se garaža sa oko 150 parking mjesta

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 30. novembra,  usvojilo je Zaključak kojim se daje saglasnost za nastavak aktivnosti na zaključenju Sporazuma o zajedničkoj izgradnji dvoetažne garaže između Općine Novi Grad Sarajevo, Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Kantonalnog stambenog fonda, koja će se graditi  u ulici Trg grada Prato na Dobrinji 5.

Regulacionim planom planirana je izgradnja dvoetažne garaže kružnog oblika, a vrijednost radova je oko 2 miliona konvertibilnih maraka.

Obzirom da na toj lokaciji imamo prostor, kojeg je Općina ranije uredila da bi se mogao koristiti kao privremeni parking, izgradnja garaže vrlo je značajna, jer će se na natkrivenom i nenatkrivenom dijelu izgraditi oko 150 parking mjesta, ali i urediti zeleni pojas, koji je sada neuređen.

Za realizaciju navedenog projekta Općina je budžetom za 2018. godinu planirala 300.000 KM, Ministarstvo saobraćaja KS iz namjenskih sredstava koja se prikupljaju od naplate parkinga u KS-u, uložit će oko 1,3 milion KM, a Kantonalni stambeni fond pola miliona KM.

Nakon zaključivanja sporazuma, krenut će se u proceduru odabira izvođača radova, izrade glavnog projekta i ostalih aktivnosti.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE