Izgradnja vodovodne mreže u industrijskoj zoni Bačići

U općini Novi Grad Sarajevo danas je potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u industrijskoj zoni Bačići, na koju će biti priključeno oko 40 objekata.

Ugovor su potpisali načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić i Ibro Manjić, direktor građevinske firme „Manjo“, a potpisivanju je prisustvovao i ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić.

Vodovodna mreža gradit će na potezu od velikog kružnog toka u Briješću do željezničkog depoa u Rajlovcu u dužini od kilometar i 125 metara. Ugovorom je predviđeno da se uradi oko 650 metara DN 300 cjevovoda, a ostaka DN 100 cjevovoda, čime će taj dio industrijske zone dobiti kompletnu vodovodnu mrežu.

Time će se riješiti višegodišnji problem vodosnabdijevanja privrednih subjekata, koji u ovom dijelu industrijske zone djeluju već desetak godina, a za vodosnabdijevanje koriste pomoćne pumpe, što u velikoj mjeri otežava njihov rad.

„Kada su u pitanju poslovni subjekti koji djeluju u Bačićima, imali smo monogo zahtjeva za rješavanje infrastrukture. Pored problema sa vodosnadbijevanjem u Bačićima postoji i problem dotrajale saobraćajnice, ali jedan od preduslova da bi se ona radila je izgradnja vodovodne mreže, nakon čega se može u narednoj godini razmišljati i o sanaciji same saobraćanice u ovoj industrijskoj zoni”, izjavio je načelnik Efendić.

Projekat vodosnadbijevanja industrijske zone Bačići realizira se uz finansijsku podršku Ministarstva privrede i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, putem ovogodišnjeg plana finansijskog poslovanja, na osnovu čega je Općina Novi Grad provela proceduru i odabrala izvođača radova.  Vrijednost radova iznosi 320.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo privrede KS izdvojilo je 100.000 KM, a preostali dio sredstava Zavod za izgradnju KS-a.  

Ovom prilikom ministar Šabić je istakao da Ministarstvo privrede i Vlada Kantona Sarajevo u cilju poboljšanja poslovnog okruženja u KS, već nekoliko godina provode niz mjera.

“Za tu namjenu prošle godine bilo je izdvojeno oko 600.000 KM u budžetu KS-a, a ove godine milion i po, tako da ćemo značajnije moći rješavati probleme u industrijskim zonama. Moramo rješevati infrastrukturne probleme, imovinsko-pravne odnosa , vodu, kanalizaciju, struju itd. Ubuduće će Vlada KS i Ministarstvo privrede moći računati na sredstva Zavoda za izgradnju KS, što ranije nije bio slučaj, tako da ćemo od ove godine skupa sufinasirati te projekte“, rekao je ministar Šabić, navodeći podatak da je u 2015. godini u Kantonu Sarajevo formirano 10 posto više kompanija, malih i srednjih preduzeća u odnosu na raniji period.

Prema riječima direktora Manjića, radovi će biti izvedeni u planiranom roku i na kvalitetan način, kao i svi projekti koje je ova firma u proteklom periodu relizirala na području Novog Grada.  

 

PRES SLUŽBA OPĆINE