Nova kanalizaciona mreža u ulici Kurta Schorka

U saradnji Općine Novi Grad Sarajevo sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, te KJKP Vodovod i kanalizacija privode se kraju radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kurta Schorka na potezu od Hidrogradnje u dijelu ulice Safeta Zajke do spoja sa Brezanskom ulicom u Briješću.

Na ovom prostoru vršit će se po prvi put izgradnja legalne kanalizacione mreže u dužini 2x380 metara separatnog sistema. Podsjećamo da je, prilikom izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju mosta kod Hidrogradnje, jedan od uslova Općine bila izgradnja primarne kanalizacione mreže uz magistralnu cestu. Izgradnja ovog separatnog kolektora je preduslov za izgradnju kanalizacione mreže cijelog naselja. U ulicama Brezanska i Safeta Ahmetspahića postojeća kanalizacija izgrađena je nekvalitetno te je spojena na improvizovane kanale, što u periodu intenzivnih padavina često dovodi do izlijevanja na cestu. Izgradnja pomenutog kolektora ogroman je iskorak u rješavanju problema kanalizacione mreže na ovom području općine.

Ukupna vrijednost pomenutih radova je oko 400.000,00 KM, a finansijer radova su Ceste Federacije BIH.