Delegacija MMF-a posjetila Općinu Novi Grad Sarajevo: Razgovarano o efikasnosti upravljanja javnim investicijama

Delegacija tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda, predvođena šefom misije za tehničku pomoć u pogledu upravljanja javnim investicijama Tazom Chapondom, u ponedjeljak, 19. febrauara, posjetila je Općinu Novi Grad Sarajevo, gdje je održan sastanak sa općinskim načelnikom Semirom Efendićem i njegovim saradnicima.

Razgovarano je o efikasnosti upravljanja javnim investicijama, procesu raspodjele javnih investicija, njihovom finansiranju i odnosu lokalnog sa višim nivoima vlasti.

Govorilo se i o proceduri kandidiranja, planiranja i odobravanja javnih investicija, te njihovog finansiranja i realizacije, sa posebnim akcentom na elemente koji usporavaju procese investiranja.

Tokom sastanka istaknuta je problematika sporosti realizacije projekata javnih investicija, koja se ogleda prvenstveno u velikom broju saglasnosti koje je neophodno obezbijediti za izdavanje građevinskih dozvola, pogotovo nakon usvajanja novog Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, koji nije donio unapređenje u tom pogledu.

Također, rečeno je da veliki broj javnih investiranja Općina Novi Grad Sarajevo provodi samostalno i da se takve investicije puno brže realiziraju, nego one koje se provode u saradnji sa drugim institucijama.

 

PRESS SLUŽBA OPĆINE