Danas 6. sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

Šesta  radna sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo održat će se, u utorak 25.04.2017. godine, sa početkom rada u 15. sati u velikoj sali Općinskog vijeća, na prvom spratu u zgradi Općine

 Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 1. Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite stanovništva u Općini Novi Grad Sarajevo
 1. Izvještaj o poslovanju JP LOKOM za 2016. godinu
 2. Informacija o aktivnostima Veterinarske stanice Općine Novi Grad Sarajevo u 2016. godini
 3. Informacija o izvršenju budžeta za period 01.01. – 31.03.2017. godine
 4. Prijedlog Odluke o prihvatanju Revidirane Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2014-2020 sa Akcionim planom prioritetnih projekata i mjera za period 2017.-2020. godine
 5. Prijedlog Odluke o finansiranju projekata crkava i vjerskih zajednica u 2017. Godini
 6. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za finansiranje projekata boračkih udruženja u 2017. godini
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja 
 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija, državnih službenika i namještenika Općine Novi Grad Sarajevo
 1. Prijedlog Programa 21. tradicionalne manifestacije “Novogradski dani 2017”
 2. Prijedlog Programa obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 i NOR-a 41-45 u 2017. godini 
 1. Izvještaj o radu Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu
 2. Informacija o pravu na zdravstvenu zaštitu lica iz Zakona o socijalnoj zaštiti CŽR i zaštiti porodica sa djecom
 3. Prijedlozi Odluka i Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti
 4. Vijećnička pitanja i inicijative

 

PRES SLUŽBA OPĆINE