39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: Na području Novog Grada realizira se veliki broj kapitalnih projekata

U općini Novi Grad Sarajevo jučer je održana 39. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj je između ostalog vijećnicima prezentirana informacija o relizaciji kapitalnih projekata na području Novog Grada.

Kako je pojasnio Emir Dedović pomoćnik načelnika za finansije i zajedničke poslove, puno je kapitalnih projekata na kojima Općina Novi Grad radi, a među najvažnijim su izgradnja Osnovne škole na Aneksu, dogradnja škole u Dobroševićima, zatim rekonstrukcija Dom zdravlja „Novi Grad“, poznatog kao „Kumrovec“, zatim izgradnja A transverzale, IX transverzale, kao i novih sadržaja u Centru „Safet Zajko“.

Kada je u pitanju rekonstrukcija Doma zdravlja „Kumrovec“, Dedović je kazao da je na dosadašnjim sastancima dogovoreno da ukoliko svi radovi budu tekli po planu,  Dom zdravlja bi trebao biti završen do početka školske godine. "Pomaci su veliki u zadnjim mjesecima, a obzirom da je za danas planiran obilazak radova, vidjećemo na terenu kako se radovi odvijaju", rekao je Dedović.

Također je dodao da su ispunjeni svi uslovi da se u ovoj godini završi A transverzala, saobraćajnica sa jednim novim kružnim tokom, odnosno spoj aerodroma sa X transverzalom u naselju Mojmilo.

„Imamo obezbijeđena finansijska sredstva za kompletnu dionicu, što se tiče imovinskopravnih odnosa i samih izvođenja radova, a kada je riječ o IX transverzali njena izgradnja počet će u ovoj godini od ulice Džemala Bijedića kroz krug Tvornice dalekovodnih stubova. Taj posao vodi Direkcija za puteve KS-a, a radovi će početi nakon okončanja procedure izbora izvođača radova, dok se ostatak imovinskopravnih odnosa radi paralelno sa ovim aktivnostima“, kazao je Dedović.

Dodao je da je u planu da se za otprilike dvije godine završi ovaj projekat, na koji su građani čekali decenijama, a kojim će se omogućiti saobraćajna komunikacija oko 40.000 stanovnika naselja sa desene strane Miljacke sa ostatkom grada.

Kako je rečeno, na području Novog Grada realiziraju se i dva infrastrukturna projekta iz oblasti obrazovanja, izgradnja novog objekta uz postojeći školski objekat u Dobroševićima i izgradnja potpuno nove škole na Aneksu. Za dogradnju škole u Dobroševićima izdvojeno je oko 2 miliona KM. Riječ je o školi koja ima najveći upis djece u prve razrede i koja već godinama ima problem sa nedostatkom prostora. Taj projekat će biti završen do septembra, tako da će djeca iz Dobroševića novu školsku godinu započeti u novim učionicama.

„Na Aneksu se gradi novi školski objekat, u ovoj godini je planirano da se završe svi grubi građevinski radovi, te da se u narednoj počne sa završnim zanatskim radovima“, istakao je Dedović, dodajući da će se i u Centru „Safet Zajko“ koji je u septembru prošle godine otvoren za građane, u narenom periodu raditi još novih sadržaja, koji će dati novu dimenziju samom parku.

Gradit će se teniski tereni, umjetne stjene za penjanje, vodeni park sa sadržajima, kao i sanacija objekta čija će namjena biti izložbeno – edukacionog karaktera.

Vijećnicima je data na znanje i informacija o stanju sigurnosti otvorenih sportskih i dječijih igrališta na području općine Novi Grad Sarajevo, a usvojen je i Akcioni plan Općine Novi Grad Sarajevo za saradnju sa nacionalnim manjinama za period 2016 – 2020. godine.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE