Programom prekvalifikacije radnika za deficitarna zanimanja Općine Novi Grad Sarajevo kadrovski spašen “Zrak“

U firmi namjenske industrije „Zrak“ danas su potpisani ugovori sa još 21 pripravnikom koji će u ovoj firmi sticati prvo radno iskustvo, a čije zapošljavanje finansira Općina Novi Grad Sarajevo.

Radi se o nastavku realizacije Programa prekvalifikacije radnika za deficitarna zanimanja sa Biroa za zapošljavanje, koji je dio programa podsticaja razvoju privrede i zapošljavanja.

Esad Fejzić, tehnički direktor u firmi „Zrak“ izrazio je zadovoljstvo zapošljavanjem još 21 mladog čovjeka u firmi kojoj je potrebna mlada radna snaga, što je sa 33 mladih koji su primljeni u prošloj i pretprošloj godini ukupno 54 nova uposlenika.

„Zahvaljujem se Općini Novi Grad, koja je prepoznala značaj i obnovila ovu firmu sa mladim snagama. To je jedno od najvećih ulaganja i smatramo da smo sa ovim mladim ljudima spremni da krenemo širokim koracima naprijed i da „Zrak“ dovedemo na onaj položaj u kojem je bio prije. Formirat ćemo novu grupu koja će biti na nivou nekadašnjeg Centra za istraživanje i razvoj (CIR) i nadam se da ćemo ići koracima prema onome što je nekada „Zrak“ bio“, izjavio je Fejzić.

Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić istakao je da je namjenska industrija jedan od temelja stabilnosti i sigurnosti svake države na svijetu, te da je za BiH vrlo važno da ima namjensku industriju, jer tu postoji velika tradicija, iskustvo i znanje.

„U jednom momentu smo imali opasnost da firma „Zrak“ prestane sa radom zbog nedostatka kadrova. Zbog toga je Općina prije tri godine započela ovaj program koji će sa današnjim potpisivanjem uključivati više od 50 mladih ljudi koji su počeli raditi u ovoj firmi. Svi koji su u ranijim godinama počeli raditi, nastavili su da rade, tako da je ovo prilika i za one koji danas počinju sa radom, da i nakon pripravničkog staža nastave raditi u firmi Zrak“. Za nas je veoma značajno da smo kao lokalna zajednica, uspjeli da se uključimo u rješevanje problema firme „Zrak“ i da joj pomognemo da ona na neki način stane na noge, te da danas govorimo o razvojnim projektima, a ne o njenom gašenju“, naglasio je načelnik Efendić.

Među pripravnicima koji su potpisali ugovore je mladi inžinjer mašinstva Semir Čukle. Završio je Mašinski fakultet u Sarajevu, smjer mašinski proizvodni inžinjering, a sada mu se ukazala prilika da stekne visokosofisticirana znanja.

„Ovo je moje prvo radno iskustvo u struci i drago mi je što ću raditi u ovoj firmi, jer oni posjeduju tehnologije i znanja koja se rijetko gdje mogu naći u svijetu, a vrlo malo u regionu. Radiću u razvojnom marketinškom sektoru i zadovoljstvo će mi biti što ću dati svoj doprinos u razvoju firme i tehnologije. Siguran sam da ću se dobro snaći“, kazao je Čukle.

Za ovaj program zapošljavanja pripravnika do sada je općina izdvojila 214.800 KM, a pored toga u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom radila je i na rješevanju nekih drugih problema, kao i na zbrinjavanju opasnog otpada sa ovog lokaliteta.

PRES SLUŽBA OPĆINE