Besplatno predavanje za građane o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji

Općina Novi Grad Sarajevo organizira besplatno tematsko predavanje za građane o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Na predavanju će biti obuhvaćene sljedeće teme: "Organska poljoprivreda  i prednosti organske proizvodnje, sa aspekta potrošača i proizvođača - predavač je mr. Bernisa Klepo, zatim "Kompost i kompostiranje - preduslov održive poljoprivrede" - predavač je prof. dr. Esma Velagić - Habul, te "Proces certifkacija organske proizvodnje - predavač je dipl ing. Mersida Musabegović.

Tematsko predavanje  će se održati, u srijedu, 22. novembra, u vijećničkoj sali Općine Novi Grad Sarajevo sa početkom u 18 sati.

Građani koji su zainteresirani za prisustvovanje na tematskom predavanju mogu se prijaviti uz dostavljene podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, zanimanje, godina rođenja, kontakt telefon i e-mail putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba ili telefonskog broja: 033 291-253.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE