Sutra 39. sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo

U sali općinskog vijeća Novi Grad sarajevo, u četvrtak, 28. juna, održat će se 39. sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo, sa početkom u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Informacija o faznoj realizaciji kapitalnih projekata: Osnovna škola  “Aneks”, OŠ “Dobroševići”, Dom zdravlja "Novi Grad" (Kumrovec), A transverzala, 9 transverzala, Sportski entar “Safet Zajko”

2. Informacija o stanju sigurnosti otvorenih sportskih i dječijih igrališta na području općine Novi Grad Sarajevo

3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Novi Grad Sarajevo

4. Prijedlog Akcionog plana za saradnju sa nacionalnim manjinama za period 2016 - 2020. godina

5. Akti iz imovinsko - pravne oblasti

6. Vijećnička pitanja i inicijative

PRES SLUŽBA OPĆINE