Predstavnici Patriotske lige Novi Grad obišli mezarja