Obavještenje za građane o dostavljanju prijedloga na izmjene i dopune RP „Alipašin Most VII“ – C zona

U utorak 24. maja 2016. godine u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo održana je javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin Most VII“- zona C.

To je dio procedure kod donošenja regulacionih planova, koje za potrebe gradskih općina donosi Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

Prijedlogom plana predviđena je izmjena spratnosti planiranih objekata, koji su u izgradnji, kao i promjena namjene prostora. Regulacionim planom “Alipašin Most VII” iz 2011. godine u zoni “C” odnos stanovanja i poslovanja bio je 60 naprema 40 posto, a predloženim izmjenama Plana uspostavljen je novi odnos stanovanja i poslovanja od 80 naprema 20 posto.

Na planiranoj građevinskoj parceli označenoj kao C45 na zahtjev Savjeta gradonačelnika Grada Sarajevo predloženo je varijantno rješenje B koje podrazumjeva, pored već postojećeg objekta, sa istočne strane, izgradnju kule od 15 spratova (-2+P+15).

Obzirom da se objekat nalazi u neposrednoj blizini Otoke i najveće raskrsnice u općini Novi Grad Sarajevo, pozivamo građane i druge zainteresirane subjekte da iznesu svoje mišljenje o predloženim izmjenama navedenog RP, kako bi se njihovi prijedlozi, primjedbe i sugestije uputili prema Gardskom vijeću Grada Sarajeva koje na kraju i donosi Regulacioni plan .

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, građani i pravna lica mogu dostavljati do petka, 03. juna 2016. godine, na protokol Općine Novi Grad Sarajevo - Službi za urbanizam, imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

PRES SLUŽBA OPĆINE