Potpisan Sporazum za nabavku školskog namještaja i opreme za Osnovnu školu "Dobroševići"

 

Sporazum o namjenskom korištenju sredstava za nabavku opreme za Osnovnu školu „Dobroševići“ potpisali su danas načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović. Za ovu namjenu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 150. 000 KM, od kojih je Općina Novi Grad izdvojila 50.000KM, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS 100.000 KM.

"Nastavni proces do sada se odvijao u šest učionica, a projektom dogradnje predviđena je izgradnja osam učionica, osam kabineta i jednog većeg višenamjenskog prostora", pojasnio je ministar Kazazović.

Prema riječima pomoćnika načelnika za finansije i zajedničke poslove Emira Dedovića, koji je također prisustvovao potpisivanju, Općina Novi Grad i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u protekle dvije godine učinili su velike napore da djeca iz Dobroševića školsku 2016./2017. godinu započnu u novim učionicama.

„Drago mi je da smo i ovaj zadnji preduslov ispunili. Riječ je o školi koja ima stalan rast upisa djece u prve razrede i koja već godinama ima problem sa nedostatkom prostora. Radovi su u završnoj fazi kada je u pitanju unutrašnjost škole, dok se trenutno intenzivnije radi na vanjskom uređenju objekta. Opravdano očekujemo da sve bude završeno prije početka nove školske godine, " rekao je Dedović i najavio da će se nakon potpisivanja Sporazuma, krenuti s nabavkom školskog namještaja i opreme za nove učionice i kabinete.

PRES SLUŽBA OPĆINE