Rekonstrukcijom prizemlja zgrade Općine Novi Grad proširuju se kapaciteti šalter - sale

Općina Novi Grad Sarajevo započela je temeljitu rekonstrukciju, reorganizaciju i redizajn prizemlja zgrade Općine, kako bi građanima i privrednim subjektima omogućila bržu i lakšu komunikaciju.

Zgrada Općine građena je 70-tih godina, kada se koristio sasvim drugi koncept rada sa građanima, nakon čega je izgrađena improvizirana šalter - sala u kojoj se pruža najviše usluga građanima.

Obzirom na veliki broj građana koji svakodnevno koriste usluge šalter - sale, gdje se godišnje izvrši više od pola miliona ovjera dokumenata, pored svih drugih procedura, kao što su usluge matičnog ureda, prijava rođenih i umrlih, predavanja svih zahtjeva za izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola, boračkih i socijalnih prava, dosadašnji kapacitet sale nije mogao odgovoriti na najbolji način svim potrebama građana.

Radi kvalitetnije oraganizacije i bolje funkcionalnosti rada, izgradit će se velika šalter - sala, u kojoj će biti udvostručen broj službenika koji rade direktno s građanima na davanju informacija, prijemu zahtjeva i sl. Sala će biti modernog dizajna, a obezbijedit će komforniji prostor u kojem će biti olakšan pristup i pružanje usluga.

Također, u jednom dijelu prizemlja bit će postavljeni info pultovi određenih općinskih službi, koji će također biti na raspolaganju korisnicima usluga općinske administracije. Pored toga, planirano je da se zatvoreni dio prizemlja rekonstruiše u prostor kojeg će okruživati takozvani „topli“ hodnici, čime će se olakšati kompletna komunikacija u tom dijelu zgrade Općine i omogućiti lakši pristup.

Rekonstrukcijom prizemlja zgrade Općine Novi Grad dobit će se oko 500 kvadratnih metara novog korisnog prostora i potpuno novi izgled u skladu sa vodećim savremenim trendovima.

Radove izvodi građevinska firma EKO TEH, dok tehnički nadzor nad izvođenjem radova vrši firma IPSA. Za vrijeme trajanja radova šalter - sala je izmještena u prostor sale za vjenčanja.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim građanima za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja navedenih radova.

PRES SLUŽBA OPĆINE