Počela sanacija klizišta u ulici Grada Bobovca u Buča Potoku

U ulici Grada Bobovca u naselju Buča Potok počeli su radovi na sanaciji klizišta, koje finansira Općina Novi Grad Sarajevo, a radove izvodi građevinska firma Orman.

Kako je kazao Fahrudin Kazazić, šef Službe civilne zaštite Općine Novi Grad riječ je o klizištu koje ugrožava sigurnost mještana, odnosno 20-tak kuća i saobraćajnicu koju koristi najveći dio stanovništva ovog naselja.

Klizenje tla je uzrokovano podzemnim i oborinskim vodama, a problem je prisutan više od deset godina. Sanacijom ovog klizišta na adekvatan će se način riješiti odvodnja podzemnih i oborinskih voda, a sanirat će se i oštećena saobraćajnica.

Nakon uklanjanja starog potpornog zida, radnici firme Orman započeli su armirano - betonske radove, postavljanje kosih i vertikalnih stubova (šipova) dužine sedam metara.
Sanacijom je predviđena izgradnja zida dužine oko 60 metara i oko pet metara visine. Također, planirano je postavljanje ograde iza zida, te sanacija saobraćajnice i izrada trotoara.

Radovi će koštati oko 150.000 KM, a projekat se realizira u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo koji vrši stručno - tehnički nadzor.

U proteklom periodu Općina Novi Grad Sarajevo finansirala je sanaciju tri klizišta, u ulici Ragiba Džinde do broja 156 i ulici Hekim Oglu Alipaše od broja 52 do broja 56 u Boljakovom Potoku, te klizišta u ulici Izeta Karšića čikma do broja 16 u Briješću.

Za te radove Općina je izdvojila oko 300.000 KM.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE