Općina Novi Grad nastavlja sa organiziranjem besplatnih edukacija za građane iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje

Nakon što je završena besplatna edukacija građana iz oblasti proizvodnje tržišno najrentabilnijih vrsta voća, Općina Novi Grad Sarajevo organizira novi ciklus edukacije za svoje građane, a riječ je o preradi voća i povrća.

Prvi teoretski dio edukacije počinje u srijedu 18. maja, u 18 sati u multimedijalnom centru Općine Novi Grad. Predavanja će održati prof. dr. Asima Akagić, profesorica za oblast tehnologije prehrambenih proizvoda biljnog porijekla na Poljoprivredno - prehrambenom fakultetu u Sarajevu sa saradnicima.

Polaznicima će biti prezentirane informacije o uvozu i izvozu prerađevina iz kompleksa voća i povrća, zatim o načinima proizvodnje kompota, sokova, želiranih proizvoda, ajvara, đuveča i drugih prerađevina. Također, edukacija će obuhvatiti održavanje teoretske i praktične nastave, primjere dobre prakse, prezentovanje predavanja u elektronskom obliku, dodjelu certifikata i CD-ova polaznicima kursa.

Prije početka edukacije u multimedijalnom centru Općine Novi Grad bit će upriličena dodjela certifikata i CD-ova za 130 građana koji su završili edukaciju "Škola voćarstva - proizvodnja tržišno najrentabilnijih vrsta voća". Uručenje certifikata planirano je u 17 sati.

Drugi teoretski dio edukacije održat će se u utorak 24. maja u multimedijalnom centru Općine Novi Grad Sarajevo u 18 sati. Praktična edukacija će se održati u subotu 28. maja na imanju poljoprivrednog proizvođača Mirze Semića u ulici Kenana Brkanića 115, u naselju Kobilja Glava, sa početkom u 11 sati i u srijedu 1. juna u laboratoriji za prehrambene tehnologije Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta u Sarajevu u 17.30 sati.

Zainteresirani građani mogu se prijaviti sa podacima koji su traženi na prijavnom obrascu na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo - rubrika obavještenja. Traženi podaci mogu se dostaviti putem e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba. Građani koji su već ispunili prijavne obrasce treba samo da potvrde prisustvo na edukaciji putem e-maila ili telefona.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE