20 osoba dobilo priliku za stručno usavršavanje u kompaniji Centrotrans - Eurolines

U komaniji Centrotrans - Eurolines d.d. Sarajevo zvanično je počela obuka za stručno usavršavanje 20 nezaposlenih osoba sa evidencije JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Kroz ovaj Program obuku za obavljanje poslova vozača autobusa proći će osam osoba, dok će se za poslove automehaničara i autoelektričara obučavati po četiri osobe. Dvije osobe obučavat će se za obavljanje poslova inžinjera saobraćaja, a dvije za obavljanje poslova inžinjera mašinstva.

Kompanija Centrotrans - Eurolines d.d. Sarajevo jedna je od sedam partnera u Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, u kojem je Općina Novi Grad Sarajevo vodeći aplikant,  a koji se realizira uz podršku EU sredstava kroz Program Međunarodne organizacije rada (ILO).

Projekat se realizira s ciljem unapređenja mjera aktivne politike zapošljavanja kroz partnerstva relevantnih aktera i ovo je treća obuka od planiranih pet, koju će proći 55 nezaposlenih osoba kroz Projekt „Nove strategije zapošljavanja na loklanom nivou“.

Posebno kreirani programi obuke za stručno usavršavanje pružit će  mogućnost nezaposlenim osobama da u periodu od 2 - 4 mjeseca unaprijede svoja znanja i vještine za rad u oblastima trenutno potrebnim tržištu rada u kapacitetima kompanija reprezentativnim u oblasti djelovanja i pružanja usluga u zemlji i regionu.

Nezaposlene osobe se za proces obuke biraju putem Javnog poziva ili posredovanjem od strane JU Služba za zapošljavanje KS u slučaju nedovoljnog broja kandidata. Prednost imaju lica sa evidencije nezaposlenih Biroa Novi Grad Sarajevo, te iz sljedećih ranjivih kategorija društva: žene, mladi, losobe sa prebivalištem na teritoriji općine, koje su pogođene poplavama 2014. godine, osobe sa invaliditetom i osobe koji se više od dvije godine vode u evidenciji nezaposlenih.

Pored navedenog, u okviru projekta će 30 učenika završnih razreda Srednje lektrotehničke škole Sarajevo pohađati obuku iz oblasti inovacija, IT i poduzetništva, dok će 45 osoba pohađati edukaciju za sticanje osnovnih znanja u oblasti informatičke pismenosti za nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Novi Grad, a kojom će biti obuhvaćene žene i muškarci stariji od 45 godina i osobe u stanju socijalne potrebe.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE