U zgradi Željezničkog školskog centra u Buča Potoku otvara se vrtić

Od naredne školske godine trebao bi biti u funkciji prvi dječiji vrtić u Mjesnoj zajednici „Alipašin Most 2“, a koji će biti u sastavu Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Prostorije vrtića bit će smještene u zgradi doma za boravak đaka Željezničkog školskog centra, u ulici Safeta Zajke, gdje će u narednom periodu Općina Novi Grad započeti radove na adaptaciji i prilagođavanju prostora potrebama vrtića. Realizacijom ovog projekta, stanovnici naselja Sokolje, Briješće, Boljakov i Buča Potok dobit će prostor za boravak svoje djecu.

Obzirom da na području Novog Grada nedostaje kapaciteta u vrtićima, te da na prostoru od Sokolja do Buča Potoka nema niti jedan vrtić, Općina je krenula u rješavanje tog pitanja, kako bi se taj problem umanjio, ali i rasteretili drugi vrtići u Novom Gradu.

Obdanište će se nalaziti na jako dobroj lokaciji, uz glavnu saobraćajnicu, a imat će i dovljno parking-mjesta za sve roditelje koji budu dolazili po svoju djecu.

„Nakon dužeg perioda uspjeli smo pronaći rješenje za formiranje obdaništa od Sokolja do Buča Potoka. Najprije smo od Vijeća ministara tražili da nam dodijele objekat u kojem se nekada nalazilo sjedište SIPA-e u Buča Potoku, međutim dobili smo negativan odgovor. U objektu Željezničkog školskog centra, gdje se nalazi dom za smještaj đaka, ima dovoljno kapaciteta za formiranje više odgojnih grupa, jer se jedan broj učionica ne koristi. Ono što je najvažnije je da je lokacija izuzetno pogodna za sve roditelje. Nalazi se uz glavnu saobraćajnicu, ima dovoljno parking mjesta, zelenih površina, a u planu je postavljanje i mobilijara dječijeg igrališta u parku ispred same zgrade", izjavio je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić.

Istakao je da je sa predstavnicima JU „Djeca Sarajeva“ dogovoreno da Općina Novi Grad uradi neophodnu adaptaciju kako bi se prostor prilagodio potrebama vrtića, dok će JU „Djeca Sarajeva“ provesti ostale procedure.

Inicijativu Općine Novi Grad da se u neiskorištenom prostoru doma za smještaj đaka ŽIŠ-a formira obdanište, podržalo je i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, u čijem je vlasništvu objekat, a ministar Elvir Kazazović dao je punu podršku da se već od septembra u ovom objektu formiraju dvije odgojne grupe za naše najmlađe.

Trenutno se priprema prostor za dvije odgojne grupe, ali s obzirom na to da je objekat skoro prazan, može se formirati i više odgojnih grupa.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE