11. sjednica Općinskog vijeće Novi Grad Sarajevo

Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Novi Grad održat će se, u četvrtak, 30.11.2017. godine sa početkom rada u 10.00 sati u velikoj sali Općinskog vijeća, na prvom spratu u zgradi Općine.

 

Za sjednicu je predlažen sljedeći

 

 DNEVNI RED 

 1. Izbor i imenovanja
 2. Informacija o stanju parkinga i garaža na području Općine Novi Grad Sarajevo kojim upravlja KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za poduzimanje aktivnosti na realizaciji poslovne saradnje između Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo – Ministarstva saobraćaja i Kantonalnog stambenog fonda na izgradnji dvoetažne garaže kružnog oblika na Trgu grada Prato bb, Dobrinja V
 4. Prijedlog Odluka o dodjeli javnih općinskih priznanja u 2017. godini – Dan Općine Novi Grad Sarajevo
 5. Prijedlog Odluke o uslovima, načinu i kriterijima za finansiranje/sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka
 6. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu
 7. Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kriterija, postupka i načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova, naselja i naseljenih mjesta na području Općine Novi Grad Sarajevo
 8. Izvještaj o realizaciji Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportista za školsku 2016/17
 9. Informacija o ostvarenim pravima na banjsko-klimatsko liječenje boraca-branitelja BiH u 2016. godini
 10. Informacija o stanju i rezultatima sportskih klubova sa područja Općine Novi Grad Sarajevo na kraju takmičarske sezone
 11. Prijedlozi Odluka i Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti
 12. Vijećnička pitanja i inicijative           

 

PRES SLUŽBA OPĆINE