Nastavlja se izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije u Buča Potoku

U Općini Novi Grad Sarajevo danas je potpisan ugovor za nastavak izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije u Buča Potoku.
Za te radove iz ovogodišnjeg budžeta Općine Novi Grad izdvojeno je 95.000 konvertibilnih maraka.

Ugovor su potpisali Emir Dedović, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za finansije i zajedničke poslove i Adisa Gačanović, direktorica firme MGBH, koja je izabrana za izvođača radova.

Dio separatne kanalizacione mreže od oko 370 metara izgrađen je u prošloj godini, od ulice Adema Buče kroz kompleks firme „Zark“, a današnjim potpisivanjem ugovora radovi će biti nastavljeni sve do ulice Safeta Isovića, gdje će biti položeno 270 metara cijevi. U sklopu radova izvršit će se prikupljanje i odvodnja otpadnih i oborinskih voda iz dijela naselja Buča Potok, koje gravitira ulici Amira Krupalije.

Kako je kazao Emir Dedović, cjelokupan projekat izgradnje kanalizacione mreže u ovom dijelu Buča Potoka, koštat će više od milion maraka, a uradit će se više od dva kilometra kanalizacione mreže. Time će u potpunosti i na kvalitetan način biti riješen kanalizacioni sistem u ovom dijelu naselja.

„Riječ je o veoma zahtjevnom poslu, a izgradnja kanalizacione mreže radit će se prema ulici Safeta Isovića, pa do ulice Amira Krupalije. To je jedan širi obuhvat dijela mjesnih zajednica „Buča Potok“ i „Dolac“ koji nije imao riješenu kanalizacionu mrežu. Iako ove godine nećemo završiti cijeli projekat, vrlo je važno da ove godine završavamo kanalizacionu mrežu unutar kompleksa preduzeća „Zrak“, tako da već naredne godine možemo raditi kanalizaciju u samom naselju“, objasnio je Dedović.

Dodao je da je problem sa kanalizacionom mrežom na ovom području prisutan duži period, ali da se sa radovima nije moglo krenuti prije nego se završi rekonstrukcija ulice Adema Buče, u sklopu koje je rađena i obnova kanalizacione i vodovodne mreže.

„Sa radovima smo počeli prošle godine, nakon što je završena kompletna rekonstrukcija ulice Adema Buče, na koju će novoizgrađena kanalizaciona mreža biti spojena. Na području mjesnih zajednica „Buča Potok“, „Dolac“ i „Alipašin Most -2 uradili smo dosta posla kada je kanalizacija u pitanju i mislim da smo pri kraju da je riješimo upotpunosti“, rekao je Dedović.

Istakao je da je u proteklom periodu riješena i kanalizacija u Trebinjskoj, Tuzlanskoj i Dolačkoj ulici, kao i vodovodna mreža u Dolačkoj ulici. Također, ucijevljen je i potok kroz Sportsko - rekreacioni centar „Srce“, kao i Buča potok od firme „Zrak“ do Miljacke. To je projekat koji je koštao više od tri miliona maraka i na kojem je Općina Novi Grad radila nekoliko godina, što je uticalo na promjenu izgleda kompletnog naselja Buča Potok. „Najznačajniji projekat koji je ostao da se uradi je, kanalizaciona mreža u ulici Amira Krupalije, koju ćemo rješavati u narednom periodu“, rekao je Dedović.

Meliha Žuškić, ispred firme GMBH kazala je da se radi o prilično kompleksnom projektu. Istakla je da će se ova firma potruditi da radovi budu realizirani kvalitetno i na vrijeme. Prema njenim procjenama radovi bi trebali biti završeni do kraja ljeta.

PRES SLUŽBA OPĆINE