Odluke

Odluka


Odluka
21-09-2016 13:23:39 by Press

Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji hair česme kod dvorane "SRCE" u Buča Potoku


Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji hair česme kod dvorane "SRCE" u Buča Potoku
19-09-2016 15:36:07 by Press

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu – Izvođenje radova na izgradnji reklamnih sadržaja i panoa u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu – Izvođenje radova na izgradnji reklamnih sadržaja i panoa u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“
09-09-2016 15:59:38 by Press

Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača
31-08-2016 15:29:47 by Press

Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača
23-08-2016 13:42:38 by Press

Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača
23-08-2016 13:07:27 by Press

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - izvođenje radova na hitnim intervencijama i ostalim radovima na cestama na području općine Novi Grad Sarajevo


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - izvođenje radova na hitnim intervencijama i ostalim radovima na cestama na području općine Novi Grad Sarajevo
22-08-2016 13:49:07 by Press

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu izvođenje radova na izgradnji ograde na šehidskom mezarju u "Buča Potoku"


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu izvođenje radova na izgradnji ograde na šehidskom mezarju u "Buča Potoku"
22-08-2016 13:18:21 by Press

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - nabavka užina za socijano ugrožene učenike sa područja općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji Općine


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - nabavka užina za socijano ugrožene učenike sa područja općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji Općine
19-08-2016 13:08:45 by

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"
18-08-2016 13:02:07 by

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na adaptaciji prostorija u sklopu objekta đački dom "ŽIŠ" za potrebe vrtića


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na adaptaciji prostorija u sklopu objekta đački dom "ŽIŠ" za potrebe vrtića
17-08-2016 11:13:58 by

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada
16-08-2016 11:03:28 by

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Semaforizacija raskrsnica ulica "Safeta Hadžića" i "Sulejmana Paćariza Hodže"


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Semaforizacija raskrsnica ulica "Safeta Hadžića" i "Sulejmana Paćariza Hodže"
15-08-2016 11:10:40 by

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo
15-08-2016 11:06:53 by

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji prve faze objekta sportsko-rekreativnog centra Dobrinja


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji prve faze objekta sportsko-rekreativnog centra Dobrinja
11-08-2016 10:58:33 by

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na vanjskom uređenju dvorane "SRCE" Buća Potok


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na vanjskom uređenju dvorane "SRCE" Buća Potok
10-08-2016 10:53:29 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - Nabavka porofesionalnih aparata za isušivanje vlage i puštanja u pogon istih


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage i puštanje u pogon istih
02-08-2016 15:12:17 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
26-07-2016 15:31:37 by

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
26-07-2016 15:24:01 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo
25-07-2016 11:46:26 by