Odluke

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo
15-08-2016 11:06:53 by

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji prve faze objekta sportsko-rekreativnog centra Dobrinja


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji prve faze objekta sportsko-rekreativnog centra Dobrinja
11-08-2016 10:58:33 by

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na vanjskom uređenju dvorane "SRCE" Buća Potok


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na vanjskom uređenju dvorane "SRCE" Buća Potok
10-08-2016 10:53:29 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - Nabavka porofesionalnih aparata za isušivanje vlage i puštanja u pogon istih


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage i puštanje u pogon istih
02-08-2016 15:12:17 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
26-07-2016 15:31:37 by

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
26-07-2016 15:24:01 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo
25-07-2016 11:46:26 by

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji objekta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono-izložbenog prostora


ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji objekta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono-izložbenog prostora
22-07-2016 11:36:37 by

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada


ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada
20-07-2016 11:33:31 by

ODLUKA O ODABIRU PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića


ODLUKA O ODABIRU PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića
18-07-2016 11:32:00 by

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska


ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska
18-07-2016 11:30:02 by

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - Općina Novi Grad Sarajevo


ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - Općina Novi Grad Sarajevo
11-07-2016 11:32:16 by