Odluke

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije za 2017. godinu


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije za 2017. godinu
10-05-2017 11:49:33 by admin

Odluka - Vršenje usluga održavanja aplikativne programske opreme "Dokument menadžment"


Odluka - Vršenje usluga održavanja aplikativne programske opreme "Dokument menadžment"
04-05-2017 12:47:50 by admin

Odluka - Pružanje usluge osiguranja vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Pružanje usluge osiguranja vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
04-05-2017 12:44:36 by admin

Odluka - Izvođenje radova na poboljšanju energijske efikasnosti objekta OŠ "Fatima Gunić"


Odluka - Izvođenje radova na poboljšanju energijske efikasnosti objekta OŠ "Fatima Gunić" 
28-04-2017 15:35:21 by admin

Odluka - nabavka kancelariskog materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - nabavka kancelariskog materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
28-04-2017 14:11:12 by admin

Odluka - nabavka ranaca i druge medicinske opreme za prvu medicinsku pomoć i opreme za zaštitu i spašavanje


Odluka - nabavka ranaca i druge medicinske opreme za prvu medicinsku pomoć i opreme za zaštitu i spašavanje
24-03-2017 15:58:13 by Press

Odluka - nabavka materijala za higijenu za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - nabavka materijala za higijenu za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
24-03-2017 15:44:52 by Press

Odluka - Vršenje usluga ispisa, kopiranja i skeniranja na centralizovanim uređajima-mašinama za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluga ispisa, kopiranja i skeniranja na centralizovanim uređajima-mašinama za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
09-03-2017 15:16:43 by Press

Odluka - Vršenje usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
09-03-2017 15:11:24 by Press

Odluka - Vršenje usluge održavanja sistema matični registar


Odluka - Vršenje usluge održavanja sistema matični registar
06-02-2017 16:06:13 by Press

Odluka - nabavka dva mobilna vazdušna šatora sa kompresorom


Odluka - nabavka dva mobilna vazdušna šatora sa kompresorom
02-02-2017 14:07:12 by Press

Odluka- Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu funkcionalnog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka- Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu funkcionalnog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo
02-02-2017 13:59:01 by Press

Odluka - Nabavka medicinskih i imobilizacijskih daski, hipertermalnih prekrivača, vakum madraca i drugih medicinskih pomagala, opreme i sredstava za zaštitui spašavanje u Konkurentskom postupku


Odluka - Nabavka medicinskih i imobilizacijskih daski, hipertermalnih prekrivača, vakum madraca i drugih medicinskih pomagala, opreme i sredstava za zaštitui spašavanje u Konkurentskom postupku
31-01-2017 13:41:16 by Press

Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača
30-01-2017 13:50:33 by Press

Odluka - Nabavka specijalnog ATV vozila traktor T5 četverotočkaš sa pripadajućom opremom za zaštitu i spašavanje


Odluka - Nabavka specijalnog ATV vozila traktor T5 četverotočkaš sa pripadajućom opremom za zaštitu i spašavanje
27-01-2017 10:16:28 by Press

Odluka - Vršenje usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika Općine Novi Grad Sarajevo
16-01-2017 10:22:40 by Press

Odluka - Nabavka opreme za opremanje operativnog centra civilne zaštite


Odluka - Nabavka opreme za opremanje operativnog centra civilne zaštite
11-01-2017 15:52:50 by Press

Odluka - Nabavka kamera sa opremom za snimanje nepristupačnih terena i ostale digitalne i audio opreme


Odluka - Nabavka kamera sa opremom za snimanje nepristupačnih terena i ostale digitalne i audio opreme
11-01-2017 15:49:10 by Press

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na sanaciji, adaptaciji i investicionom održavanju skloništa


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na sanaciji, adaptaciji i investicionom održavanju skloništa
10-01-2017 09:32:43 by Press

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - Općina Novi Grad Sarajevo


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - Općina Novi Grad Sarajevo
10-01-2017 09:27:44 by Press