Odluke

Odluka - Vršenje usluge održavanja računarske opreme za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluge održavanja računarske opreme za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
21-06-2017 09:45:53 by admin

Odluka - Izvođenje radova na uređenju šetnice Bulevar branilaca Dobrinje


Odluka - Izvođenje radova na uređenju šetnice Bulevar branilaca Dobrinje
20-06-2017 10:03:27 by admin

Odluka - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica


Odluka - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica
20-06-2017 10:01:50 by admin

Odluka - Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji objekta vrtića Vjeverica po osnovnom Ugovoru br. 02/09-23-17820/16 od 14.09.2016 godine


Odluka - Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji objekta vrtića Vjeverica po osnovnom Ugovoru br. 02/09-23-17820/16 od 14.09.2016 godine
16-06-2017 11:52:23 by admin

O D L U K U o poništenju oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje


Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 9. i 12.Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 6/17), člana 13.Odluke...
09-06-2017 14:22:42 by Press

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području Općine Novi Grad Sarajevo
07-06-2017 13:20:26 by admin

Odluka - Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" - Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete


Odluka - Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" - Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete
05-06-2017 14:43:23 by admin

Odluka - Nabavka opreme - mašine za održavanje prostora i objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka opreme - mašine za održavanje prostora i objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
05-06-2017 14:33:11 by admin

Odluka - Pružanje usluge obezbjeđenja prevoza učenika osnovnih škola za manifestacije od značaja za Općinu Novi Grad Sarajevo


Odluka - Pružanje usluge obezbjeđenja prevoza učenika osnovnih škola za manifestacije od značaja za Općinu Novi Grad Sarajevo
02-06-2017 10:29:54 by admin

Odluka - Nabavka roba za tople i hladne napitke za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka roba za tople i hladne napitke za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
02-06-2017 10:27:48 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije za 2017. godinu


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije za 2017. godinu
10-05-2017 11:49:33 by admin

Odluka - Vršenje usluga održavanja aplikativne programske opreme "Dokument menadžment"


Odluka - Vršenje usluga održavanja aplikativne programske opreme "Dokument menadžment"
04-05-2017 12:47:50 by admin

Odluka - Pružanje usluge osiguranja vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Pružanje usluge osiguranja vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
04-05-2017 12:44:36 by admin

Odluka - Izvođenje radova na poboljšanju energijske efikasnosti objekta OŠ "Fatima Gunić"


Odluka - Izvođenje radova na poboljšanju energijske efikasnosti objekta OŠ "Fatima Gunić" 
28-04-2017 15:35:21 by admin

Odluka - nabavka kancelariskog materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - nabavka kancelariskog materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
28-04-2017 14:11:12 by admin

Odluka - nabavka ranaca i druge medicinske opreme za prvu medicinsku pomoć i opreme za zaštitu i spašavanje


Odluka - nabavka ranaca i druge medicinske opreme za prvu medicinsku pomoć i opreme za zaštitu i spašavanje
24-03-2017 15:58:13 by Press

Odluka - nabavka materijala za higijenu za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - nabavka materijala za higijenu za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
24-03-2017 15:44:52 by Press

Odluka - Vršenje usluga ispisa, kopiranja i skeniranja na centralizovanim uređajima-mašinama za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluga ispisa, kopiranja i skeniranja na centralizovanim uređajima-mašinama za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
09-03-2017 15:16:43 by Press

Odluka - Vršenje usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
09-03-2017 15:11:24 by Press

Odluka - Vršenje usluge održavanja sistema matični registar


Odluka - Vršenje usluge održavanja sistema matični registar
06-02-2017 16:06:13 by Press