Odluke

Odluka - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1 - P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta


Odluka - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1 - P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta
04-10-2017 16:05:08 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnadbijevanja


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnadbijevanja
04-10-2017 15:59:56 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi Općine Novi Grad Sarajevo
20-09-2017 11:46:19 by admin

Odluka - Vršenje usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenih zgrada u ulici Adija Mulabegovića br 7,9,11,13 i 15, Senada Mandića Dende br 2, 4 i 6, Adija Mulabegovića br 8, 10, 12 ,14 i 16, Hasana Sućeske br 1, 3, 5


Odluka - Vršenje usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenih zgrada u ulici Adija Mulabegovića br 7,9,11,13 i 15, Senada Mandića Dende br 2, 4 i 6, Adija Mulabegovića br 8, 10, 12 ,14 i 16, Hasana Sućeske br 1, 3, 5 i 7 i Aleja Bosne Srebrene br 1, 2 i 3
20-09-2017 11:42:31 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300mm na potezima Butile-Rajlovac - ul.Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200mm do pumpne stanice "Briješće"


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300mm na potezima Butile-Rajlovac - ul.Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200mm do pumpne stanice "Briješće"
13-09-2017 11:41:13 by admin

Odluka - Nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu


Odluka - Nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu
13-09-2017 11:33:40 by admin

Odluka - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo
12-09-2017 13:36:21 by admin

Odluka - Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
28-08-2017 13:39:09 by admin

Odluka - Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo
23-08-2017 10:27:20 by admin

Odluka - Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
18-08-2017 14:38:00 by admin

Odluka - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije saobraćajnica


Odluka - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije saobraćajnica
18-08-2017 14:34:51 by admin

Odluka - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1-P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta


Odluka - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1-P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta
16-08-2017 14:54:57 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
16-08-2017 14:52:04 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji hair česme u sklopu sportsko-rekreativnog centra "Srce"


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji hair česme u sklopu sportsko-rekreativnog centra "Srce"
14-08-2017 10:20:57 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Rajlovačka


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Rajlovačka
10-08-2017 16:15:00 by admin

Odluka - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1, 3, 5, 7 i 2, 4, 6, 8


Odluka - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1, 3, 5, 7 i 2, 4, 6, 8
08-08-2017 14:25:16 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi Općine Novi Grad Sarajevo
07-08-2017 10:02:51 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji umjetne trave na igralištu "SRCE"


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji umjetne trave na igralištu "SRCE"
07-08-2017 08:51:31 by admin

Odluka - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali O.Š.Dobroševići


Odluka - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali O.Š.Dobroševići
07-08-2017 08:49:35 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze Nedžarići-Dobrinja - II faza


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze Nedžarići-Dobrinja - II faza
07-08-2017 08:23:19 by admin