Odluke

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova za LOT2


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova za LOT2
29-06-2017 15:52:08 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova za LOT1


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova za LOT1
29-06-2017 15:51:25 by admin

Odluka - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Miljacke od mosta kod objekta TC Viza do željezničkog mosta iza auto pijace, od profila P19 do P23 u dužini cca 700m


Odluka - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Miljacke od mosta kod objekta TC Viza do željezničkog mosta iza auto pijace, od profila P19 do P23 u užini cca 700m
23-06-2017 14:47:59 by admin

Odluka - Vršenje usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicionog, redovnog, zimskog održavanja cesta i ostalih objekata za saobraćaj na području Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicionog, redovnog, zimskog održavanja cesta i ostalih objekata za saobraćaj na području Općine Novi Grad Sarajevo
23-06-2017 11:53:56 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvata


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvata
23-06-2017 11:51:15 by admin

Odluka - Izvođenje radova na sanaciji pješačke zone, II faza - Općina - Otoka uključujući i odmorišta


Odluka - Izvođenje radova na sanaciji pješačke zone, II faza - Općina - Otoka uključujući i odmorišta
21-06-2017 09:51:01 by admin

Odluka - Nabavka materijala i pribora za tehničko održavanje objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka materijala i pribora za tehničko održavanje objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
21-06-2017 09:48:43 by admin

Odluka - Vršenje usluge održavanja računarske opreme za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluge održavanja računarske opreme za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
21-06-2017 09:45:53 by admin

Odluka - Izvođenje radova na uređenju šetnice Bulevar branilaca Dobrinje


Odluka - Izvođenje radova na uređenju šetnice Bulevar branilaca Dobrinje
20-06-2017 10:03:27 by admin

Odluka - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica


Odluka - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica
20-06-2017 10:01:50 by admin

Odluka - Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji objekta vrtića Vjeverica po osnovnom Ugovoru br. 02/09-23-17820/16 od 14.09.2016 godine


Odluka - Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji objekta vrtića Vjeverica po osnovnom Ugovoru br. 02/09-23-17820/16 od 14.09.2016 godine
16-06-2017 11:52:23 by admin

O D L U K U o poništenju oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje


Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 9. i 12.Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 6/17), člana 13.Odluke...
09-06-2017 14:22:42 by Press

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području Općine Novi Grad Sarajevo
07-06-2017 13:20:26 by admin

Odluka - Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" - Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete


Odluka - Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" - Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete
05-06-2017 14:43:23 by admin

Odluka - Nabavka opreme - mašine za održavanje prostora i objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka opreme - mašine za održavanje prostora i objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
05-06-2017 14:33:11 by admin

Odluka - Pružanje usluge obezbjeđenja prevoza učenika osnovnih škola za manifestacije od značaja za Općinu Novi Grad Sarajevo


Odluka - Pružanje usluge obezbjeđenja prevoza učenika osnovnih škola za manifestacije od značaja za Općinu Novi Grad Sarajevo
02-06-2017 10:29:54 by admin

Odluka - Nabavka roba za tople i hladne napitke za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka roba za tople i hladne napitke za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
02-06-2017 10:27:48 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije za 2017. godinu


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije za 2017. godinu
10-05-2017 11:49:33 by admin

Odluka - Vršenje usluga održavanja aplikativne programske opreme "Dokument menadžment"


Odluka - Vršenje usluga održavanja aplikativne programske opreme "Dokument menadžment"
04-05-2017 12:47:50 by admin

Odluka - Pružanje usluge osiguranja vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Pružanje usluge osiguranja vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
04-05-2017 12:44:36 by admin