Odluka - Vršenje usluge centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo