Odluka - Vršenje usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo