Odluka - Usluga vršenja kolektivnog osiguranja uposlenih lica u Općini Novi Grad Sarajevo