Odluka - Ugradnja ručnih komandi na doniranim vozilima RVI 100%