Odluka -Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo