Odluka - Sanacija hidrantske mreže i vodne pumpe u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"