Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izvođenje radova na opremanju i osposobljavanju magacinskog prostora za potrebe Službe CZ, smješten u krugu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"