Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji parkovskog mobilijara