Odluka - Nabavka vazdušnog šatora za naduvavanja sa kompresorom