Odluka - Nabavka vatrogasnog jastuka za spašavanje sa visine do 25 m