Odluka - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo