Odluka - nabavka ranaca i druge medicinske opreme za prvu medicinsku pomoć i opreme za zaštitu i spašavanje