Odluka - Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou"