Odluka - Nabavka opreme za opremanje Operativnog štaba civilne zaštite