Odluka - Nabavka opreme za opremanje operativnog centra civilne zaštite