Odluka - Nabavka mjernih instrumenata za odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo