Odluka - nabavka dva mobilna vazdušna šatora sa kompresorom