Odluka - Nabavka automatskih defibrilatora sa metalnom kutijom