Odluka - Nabavka aparata za početno gašenje požara