Odluka - Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta u sklopu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u Halilovićima