Odluka - Izvođenje radova na rekonstukciji i investicionom održavanju općinskih objekata