Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi Općine Novi Grad Sarajevo