Odluka - Izvođenje radova na izgradnji hair česme u sklopu sportsko-rekreativnog centra "Srce"