Odluka - Izvođenje radova na investicionom održavanju spomen obilježja