Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji hair česme kod dvorane "SRCE" u Buča Potoku