ODLUKA za goriva za potrebe civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo